• Zručnosti riadenia medziľudských vzťahov

  • Termín: 16.12.2021 – 11.1. 2022

  • Miesto: on-line platforma ZOOM

Medziľudské vzťahy – tie nás sprevádzajú celým životom . V tých sa učíme komunikovať, podeliť sa, stáť si za tým, čo chceme ale aj vyrovnať sa s odmietnutím a konfliktami.

Kurz Zručnosti riadenia medziľudských vzťahov – tento kurz sa konal z dôvodu pandemických obmedzení on-line formou, celý priebeh kurzu, metodiky a cvičenia boli vďaka svedomitej prípravy lektorky prispôsobené aj na túto formu vyučovania. Účastníci kurzu nám odovzdali pozitívne ohlasy na celý kurz aj na pani lektorku, za čo im chceme poďakovať. Tešíme sa, že sa s niektorými z nich stretneme  na ďalšom kurze na tému Rozvoj kritického myslenia cez zážitkové učenie.