Termín: 12.3. – 23.3.2018
Miesto: Dudley College, Veľká Británia
Odbor: Technické lýceum – informatika
Počet: 10 študentov + 1 pedagóg