Termín: 22.5.-2.6.2017
Miesto: OA Martin, hotel Bystrička, penzióny Čierna pani a Martinn, CA Cesta, Waldtour CK, SNM Martin, Slovenské liečebné kúpele Turč.Teplice
Odbor: cestovný ruch (Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem)
Počet: 15 študentov + 1 pedagóg

Z ÚSTÍ NAD LABEM DO MARTINA

V rámci programu Erasmus + sa zúčastnili od 22.5.2017 do 2.6.2017 žiaci maturitného odboru cestovný ruch Střední školy obchodu, řemesel, služeb a Základní školy Ústí nad Labem (Česká republika) zahraničnej stáže v Martine.

Svoje odborné znalosti a zručnosti si overovali a prehlbovali počas pracovného zaradenia v cestovných kanceláriách, na Mestskom úrade, v múzeu a hoteloch a penziónoch nielen v Martine, Turčianskych Tepliciach ale aj v obci Bystrička.

Počas mobility sme získali nové vedomosti a zručnosti vo svojom odbore, spoznali iné pracovné prostredie, rozvinuli svoje komunikačné schopnosti v príbuznom jazyku, spoznali mnohé jazykové odlišnosti. Mali sme možnosť zúčastniť sa záverečnej konferencie konzorcia Erasmus + Turiec, na ktorej martinskí žiaci, ktorí absolvovali stáže v zahraničí, prezentovali svoje pracovné skúsenosti a poznanie nových krajín.

Cieľom stáží v zahraničí je tiež poznanie kultúry navštívenej krajiny. V našom prípade aj voľnočasové aktivity výrazne prehĺbili vedomosti v odbore, v ktorom sa vzdelávame. Veľký podiel voľného času sme venovali poznaniu kultúrnych pamiatok, histórie a prírody na Slovensku. Zoznámili sme sa históriou a pamiatkami v centre mesta, s Národným cintorínom i neďalekým skazenom slovenskej dediny. Vyrážali sme do okolia mesta, na Bystričku, na salaš a hrad Sklabiňa, veľkým zážitkom bol výlet na pltiach po Váhu a prehliadka blízkeho hradu Strečno. Ďalej sme navštívili Žilinu, Kremnicu a Banskú Bystricu. Mali sme možnosť spoznať technológiu výroby mincí a medailí aj syra priamo na salaši. Nezabudnuteľný bol výlet do Tatralandie v Liptovskom Mikuláši a Nízkych Tatier.

Po absolvovaní stáže sme dostali 2.6.2017 certifikát o absolvovaní odbornej stáže a pobyt sme ukončili spoločnou grilovačkou.

Autor: Ing. Zora Vazačová

Web partnerskej školy: http://vskeplerova.obchodniskola.cz/index.php?type=Post&id=361&ref=blog&ids=277

Žiaci školy si počas praxe osvojovali teoretické znalosti a zručnosti v oblasti cestovného ruchu na jednotlivých pracoviskách, ktoré sme im zabezpečili.

PRACOVISKÁ A ČINNOSTI PRAXE:

  • Penzión Čierna pani a MartINN a hotel Bystrička

Päť študentiek na týchto pracoviskách vykonávali činnosti spojené s ubytovacími službami v hoteli – rezervácia ubytovania a služby spojené s ubytovaním, práca s kartou hosťa a zodpovedali za bezpečnú manipuláciu s kľúčmi a čipovými kartami. Ponúkali hosťom služby hotela, doplnkový predaj, komunikovali s hosťom o jeho potrebách. Starali sa aj o kompletné upratovanie izieb a príslušenstva a kontrolovali stav a kompletnosť zariadenia a vybavenia izieb, dopĺňali minibar a informačné letáky.

  • Mestský úrad Martin a Turisticko-informačná kancelária (TIK)

Dvaja študenti vykonávali prax na Mestskom úrade Martin, pod ktorý patrí aj TIK. Základnou činnosťou bola komunikácia s klientmi a poskytovanie informácií o službách v cestovnom ruchu v danom regióne. Vybavovali písomnú a elektronickú korešpondenciu, ktorá súvisí s prácou informačného zariadenia. Ponúkali a predávali suveníry, informačné materiály, mapy a doplnkový sortiment. Naučili sa ako sapripravuje prezentácia akcií kultúrnych zariadení, evidovali rezervované a predané produkty cestovného ruchu.

  • CA Cesta a Waldtour

Na pracoviskách cestovných kancelárií praxovali tri študentky, ktoré komunikovali s klientmi, poskytovali informácie o službách organizácie. Vybavovali písomnú a elektronickú korešpondenciu, ktorá súvisí s prácou cestovnej kancelárie. Naučili sa ako sa pripravuje ponuka na predaj zájazdu alebo ako sa plánuje pobytový či poznávací zájazd a ako sa spracováva cenová kalkulácia produktu. Naučili sa aj ako sa vypĺňa zmluva o zájazde so zákazníkom. Starali sa o evidenciu rezervovaných a predaných produktov, ponúkali a predávali suveníry, mapy a doplnkový sortiment.

  • Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice

V neďalekých kúpeľoch v Turčianskych Tepliciach praxovali tri študentky, ktoré vykonávali činnosti spojené s ubytovacími službami v hoteli, s úsekom front office a housekeeping. Zabezpečovali rezervácie ubytovania a služby spojené s ubytovaním a zodpovedali za bezpečnú manipuláciu s kľúčmi a čipovými kartami. Ponúkali hosťom služby hotela a kúpeľov, doplnkový predaj, komunikovali s hosťom o jeho potrebách. Starali sa aj o kompletné upratovanie izieb a príslušenstva a kontrolovali stav a kompletnosť zariadenia a vybavenia izieb, dostupnosť informačných letákov, dopĺňali minibar.

  • Slovenské národné múzeum Martin

Na pracoviskách v múzeu praxovali dve študentky, ktoré vykonávali činnosti spojené s informačnou a sprievodcovskou činnosťou. Mali možnosť stretnúť sa aj s prácou v Múzeu slovenskej dediny, kde sa vykonávajú činnosti podobné s prácou v turistických a informačných kanceláriách.