Termín: 30.04.2014 – 19.05.2014

Počet účastníkov: 16 mladých ľudí z UK