Hlavným cieľom našej školy je poskytovať žiakom jednotlivých odborov kvalitné odborné vzdelávanie. V súčasnom uponáhľanom živote, v ktorom sa všetko okolo nás mení závratnou rýchlosťou by bez vzdelávacích aktivít určených pre odborných učiteľov k napĺňaniu tohto cieľa nedochádzalo. Vedenie školy preto vždy podporovalo iniciatívu učiteľov odborne sa vzdelávať. Nebolo tomu inak ani teraz. V dňoch 11. a 12. 03. 2022 sa  kolegyne Mgr. Bukovinská a Mgr. Panáková, učiteľky gastronomických predmetov,  zúčastnili cukrárskeho kurzu v Prahe, na ktorom sa mali možnosť zdokonaliť v príprave tortových korpusov, trendových krémov, v poťahovaní tort rôznymi hmotami, v modelovaní moderných tortových ozdôb, či v konečnom zdobení tort. Okrem týchto praktických zručností sa oboznámili s aktuálne platnými kritériami hodnotenia kvality cukrárskych výrobkov. Účasť na cukrárskom kurze si kolegyne pochvaľujú. Sme presvedčení, že všetky získané znalosti a zručnosti zúročia pri ďalšom odbornom vzdelávaní žiakov.

Touto cestou srdečne ďakujeme  neziskovej organizácii K.A.B.A. Slovensko za sprostredkovanie financovania uvedenej aktivity z programu Erasmus+. Spolu s jej zamestnancami sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.

Autor textu: PhDr. Peter Huľo, PhD. https://sosmt.edupage.org/news/#3496