Odborná prax žiakov v Ústí nad Labem, ČR

Žiaci IV. IKT triedy sa začiatkom októbra 2018 zúčastnili mobility na SŠ obchodu, rěmesel a služeb v Ústí nad Labem v Českej Republike. Odbornú prax vykonávali vo firmách zameraných na PC, telekomunikačné siete a administratívu.
Mentori si pochvaľovali ich aktivitu, komunikatívnosť a ich prístup k pridelenej práci.
V poobedňajších hodinách a cez víkend sme sa venovali kultúrnym a športovým aktivitám:
- kurz carvingu - vyrezávanie ovocia a zeleniny;
- celodenný výlet do Drážďan (Nemecko), Litoměžíc;
- návšteva múzea pracovného tábora Terezín, úniková hra (jednoduchšia verzia pevnosti Boyard);
- bowling, jump, kino, ZOO;
- exkurzia v pivovare Březňák;
- prehliadka Prahy - kráľovskej cesty od Pražskej brány popod Orloj, cez Karlov most až na Pražský hrad, návšteva múzea voskových figurín.

Poďakovanie patrí spoločnosti K.A.B.A. Slovensko za sprostredkovanie mobility, pani Fišerovej, ktorá nám zabezpečila bohatý program a venovala sa nám nad rámec svojich povinností a vedeniu školy.

Zdroj:
https://sosmt.edupage.org/news/

Autori:
Ing. Jancková, Ing. Šidlová

admin, Director

Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est. Ut wisi enim ad minim veniam, quisostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip.

# # #

Leave a Comment

CAPTCHA
SPAM check.