Kurz - Tréning pamäti

            
K.A.B.A.Slovensko a Dom srdca-Sanatórium www.domsrdca.eu Vás pozývajú na kurz Tréning pamäti.

Termín: 5 stretnutí v dňoch 13.3., 15.3., 17.3., 21.3. a 22.3.2017
Čas: od 9:30 do 11:30 hod alebo od 16:00 do 18:00 hod
Miesto: Dom srdca-Sanatórium, Bagarova 30, Martin - Podháj
Cena: 3 €/hod (alebo 25 € - celý kurz)

Ako sa prihlásiť?

Prihláste sa cez formulár tu alebo cez email na info(a)kabaslovensko.sk, tešíme sa na Vás!

Nosné témy stretnutí

P R O G R A M

1. STRETNUTIE

Úvod

- privítanie účastníkov, predstavenie lektorky

Zoznámenie účastníkov

- vopred pripravené otázky, menovky

Oboznámenie s programom

- ciele stretnutí, obsah stretnutí, metodika, organizačné otázky

Očakávania a obavy
Skupinové pravidlá
Úvod do témy
 • starnutie populácie – základné demografické údaje
 • starnutie človeka – problémy s pamäťou
Mozog
 • základné údaje, funkcie mozgu, Ľ + P hemisféra
Pamäť
 • ako funguje pamäť a ako sa učíme
 • druhy pamätí
Alternatívne doplnenie:
 • - test – Funguje váš mozog naplno?
 • - Dobrá správa – môžete zmeniť svoj mozog

2. STRETNUTIE

Náladogram, štartovacie cvičenie, opakovanie

Cvičenia zaradené do programu:
 • zamerané na staropamäť
 • zamerané na koncentráciu
 • zamerané na kooperáciu
 • zamerané na tvorivosť
 • pohybové, relaxačné
Prednáška
 • druhy demencií, Alzheimerova choroba
Mnemotechniky
 • ako si zapamätať nezapamätateľné
 • akronymá, akrostiká, kategorizácia

3. STRETNUTIE

Náladogram, štartovacie cvičenie, opakovanie

Cvičenia zaradené do programu:
 • zamerané na staropamäť
 • zamerané na koncentráciu
 • zamerané na kooperáciu
 • zamerané na tvorivosť
 • pohybové, relaxačné
Prednáška
 • 6 škodcov pre mozog
Mnemotechniky
 • technika LOCI
 • zapamätávanie pomocou príbehu

4. STRETNUTIE

Náladogram, štartovacie cvičenie, opakovanie

Cvičenia zaradené do programu:
 • zamerané na staropamäť
 • zamerané na koncentráciu
 • zamerané na kooperáciu
 • zamerané na tvorivosť
 • pohybové, relaxačné
Prednáška
 • 6 oblastí dôležitých pre prosperitu mozgu
Mnemotechniky
 • zapamätávanie čísiel
 • zapamätávanie mien a tvárí

5. STRETNUTIE

Náladogram, štartovacie cvičenie, opakovanie

Cvičenia zaradené do programu:
 • zamerané na staropamäť
 • zamerané na koncentráciu
 • zamerané na kooperáciu
 • zamerané na tvorivosť
 • pohybové, relaxačné
Prednáška
 • plasticita mozgu

Opakovanie programu, mnemotechník
Vyhodnotenie očakávaní, obáv, programu

Záver