K.A.B.A.Slovensko a Dom srdca-Sanatórium www.domsrdca.eu Vás pozývajú na kurz Tréning pamäti.

Termín: 5 stretnutí v dňoch 13.3., 15.3., 17.3., 21.3. a 22.3.2017
Čas: od 9:30 do 11:30 hod alebo od 16:00 do 18:00 hod
Miesto: Dom srdca-Sanatórium, Bagarova 30, Martin – Podháj
Cena: 3 €/hod (alebo 25 € – celý kurz)

AKO SA PRIHLÁSIŤ?

Prihláste sa cez formulár tu alebo cez email na info(a)kabaslovensko.sk, tešíme sa na Vás!

Nosné témy stretnutí

P R O G R A M

1. STRETNUTIE

ÚVOD

– privítanie účastníkov, predstavenie lektorky

ZOZNÁMENIE ÚČASTNÍKOV

– vopred pripravené otázky, menovky

OBOZNÁMENIE S PROGRAMOM

– ciele stretnutí, obsah stretnutí, metodika, organizačné otázky

OČAKÁVANIA A OBAVY
SKUPINOVÉ PRAVIDLÁ
ÚVOD DO TÉMY
 • starnutie populácie – základné demografické údaje
 • starnutie človeka – problémy s pamäťou
MOZOG
 • základné údaje, funkcie mozgu, Ľ + P hemisféra
PAMÄŤ
 • ako funguje pamäť a ako sa učíme
 • druhy pamätí
ALTERNATÍVNE DOPLNENIE:
 • – test – Funguje váš mozog naplno?
 • – Dobrá správa – môžete zmeniť svoj mozog

2. STRETNUTIE

Náladogram, štartovacie cvičenie, opakovanie

CVIČENIA ZARADENÉ DO PROGRAMU:
 • zamerané na staropamäť

 • zamerané na koncentráciu

 • zamerané na kooperáciu

 • zamerané na tvorivosť

 • pohybové, relaxačné

PREDNÁŠKA
 • druhy demencií, Alzheimerova choroba
MNEMOTECHNIKY
 • ako si zapamätať nezapamätateľné
 • akronymá, akrostiká, kategorizácia

3. STRETNUTIE

Náladogram, štartovacie cvičenie, opakovanie

CVIČENIA ZARADENÉ DO PROGRAMU:
 • zamerané na staropamäť

 • zamerané na koncentráciu

 • zamerané na kooperáciu

 • zamerané na tvorivosť

 • pohybové, relaxačné

PREDNÁŠKA
 • 6 škodcov pre mozog
MNEMOTECHNIKY
 • technika LOCI
 • zapamätávanie pomocou príbehu

4. STRETNUTIE

Náladogram, štartovacie cvičenie, opakovanie

CVIČENIA ZARADENÉ DO PROGRAMU:
 • zamerané na staropamäť

 • zamerané na koncentráciu

 • zamerané na kooperáciu

 • zamerané na tvorivosť

 • pohybové, relaxačné

PREDNÁŠKA
 • 6 oblastí dôležitých pre prosperitu mozgu
MNEMOTECHNIKY
 • zapamätávanie čísiel
 • zapamätávanie mien a tvárí

5. STRETNUTIE

Náladogram, štartovacie cvičenie, opakovanie

CVIČENIA ZARADENÉ DO PROGRAMU:
 • zamerané na staropamäť

 • zamerané na koncentráciu

 • zamerané na kooperáciu

 • zamerané na tvorivosť

 • pohybové, relaxačné

PREDNÁŠKA
 • plasticita mozgu

Opakovanie programu, mnemotechník
Vyhodnotenie očakávaní, obáv, programu

ZÁVER