Dňa 17.2.2017 zavítala do mesta Martin na návštevu delegácia samosprávy z partnerského mesta Ningbo v Číne. Delegácia vedená riaditeľom pánom Zheng Jian Xia prijala pozvanie aj do K.A.B.A. Slovensko. Koordinátor konzorcia Mgr. Martin Kubiš prezentoval spoluprácu v rámci 1. národného konzorcia odborných stredných škôl Erasmus+ na Slovensku a organizáciu mobilít v rámci Európskej únie. Daná oblasť ich zaujala a prejavili záujem hľadať možnosti spolupráce pre vzájomné mobility mladých ľudí z Číny a Slovenska.

Veríme, že návšteva čínskej delegácie vyústi do ďalšej spolupráce nielen v oblasti odborného vzdelávania pre región Turiec.