Termín: 19.3.-1.4.2017
Miesto: Lodž, Poľsko
Odbor: SOŠ OaS Martin – hotelová akadémia
Počet: 10 študentov + 2 pedagógovia

MOBILITA ŽIAKOV STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY V ZAHRANIČÍ

Žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine, v rámci programu Erasmus+, sa v dňoch 19.3. – 1.4.2017 zúčastnili mobility v poľskom meste Lodž.

Partnerská škola „Zespol szkol gastronomicznych“ im opakovane ponúkla možnosť realizovať všetky dopredu naplánované aktivity. V tomto roku sa tak mali možnosť vycvičiť v príprave poľských národných teplých a studených jedál, trendových miešaných nápojov, v ovládaní ubytovacích softvérov a vo vedení agendy na úseku príjmu hosťa v ubytovacích zariadeniach. Okrem toho, že učitelia školy a zamestnanci recepcie hotela Grand vyvinuli maximálne úsilie pre ich osobný profesionálny rast v oblasti pohostinstva a hotelierstva, škola pre nich zabezpečila exkurziu luxusného hotela DobleTree by Hilton v Lodži a súkromnej reštaurácie vo Wroclawi.

Vyvrcholením odborných aktivít bolo zabezpečenie „uroczystego – slávnostného“ banketu pre významných hostí školy a novinárov, na ktorom mali možnosť žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine v spolupráci so žiakmi Zespolu szkol gastronomycznych v Lodži preukázať zručnosti z banketového systému obsluhy. Išlo o náročnú obsluhu, pri ktorej malo podanie každého jedla, či nápoja inú kompozíciu. Najväčší úspech z pohľadu hostí malo podanie minerálnej vody v tanečnom rytme, ktoré ocenili silným potleskom.

Keďže cieľom mobilít v rámci programu Erasmus+ je aj spoznávanie histórie, odlišných kultúr, či náboženstiev navštíveného regiónu, zástupcovia združenia K.A.B.A. Slovensko v spolupráci so zástupcami Zespolu szkol gastronomycznych ponúkli žiakom bohatý program, z ktorého si vybrali návštevu monumentálneho židovského cintorína, kde je pochovaných viac ako 150 000 židov, najmä z obdobia lodžského ghetta vytvoreného nemeckými fašistami. Atmosféru prehliadky cintorína umocňovala aj aktuálna prítomnosť veľkej skupiny židov, ktorí v jeho kaplnke spievali náboženské piesne a modlili sa. Žiakom pri prehliadke tohto pietneho miesta šiel až mráz po chrbte.

Z ďalších ponúkaných možností si žiaci vybrali návštevu starej manufaktúry „Biala Fabryka“, ktorá je v súčasnosti súčasťou historického skanzenu. Jeho úlohou je pripomínať ľuďom obdobie veľkovýroby bavlnených nití, prostredníctvom ktorej sa stala Lodž významným mestom Poľska.
V rámci jednodňového výletu v meste Wroclaw žiaci navštívili jeho časť – Staré mesto, kde obdivovali staré historické budovy v rôznych architektonických slohoch a mravenisko ľudí podieľajúcich sa na vytváraní „genia loci“ tohto priestoru.
Najviac sa však tešili z návštevy zoologickej záhrady známej svojim oceanáriom, ktoré ponúka možnosť pozorovania morských živočíchov z preskleného tunela. Žiaci tu mali možnosť prežívať zvláštne pocity pri preplávaní žralokov, tuleňov, či rají ponad ich hlavy.

V rámci voľnočasových aktivít hrávali bowling, „laser games“, alebo si posedeli a porozprávali sa so svojimi poľskými spolužiakmi v niektorom zo zaujímavých pohostinských zariadení.

Možno konštatovať, že táto mobilita im do života prinesie množstvo pekných spomienok, ktoré sa podpíšu pod ich trvalý pozitívny vzťah k Poliakom a k ich kultúre. A o to vlastne ide aj Európskej únii, „financovateľke“ programu Erasmus+. Nech ľudia žijúci v nej sa dobre poznajú a sú k sebe v maximálnej možnej miere tolerantní.

Autor: PhDr. Peter Huľo, PhD.

Z ÚČTU ZRUČNOSTÍ:

– napísali študenti mobility svoje postrehy a zážitky

Dnes sme prvýkrát navštívili školu, v ktorej nám pripravili skvelé raňajky. Potom nám predstavili ich školský systém a my im ten náš. Ukázali nám ich školu, ktorá vyzerala fakt super. Mala super vybavenie, pekné priestory a milých profesorov aj študentov. Potom sme pracovali v cukrárni, piekli sme slané aj sladké dezerty. Pripravili nám chutný obed.

Dnes sme po týždňovej práci v hoteli začali pracovať v škole v kuchyni. Naučili sme sa vykosťovať kura a pripravovali sme z neho roládu. Robili sme aj jednohubky, ktoré sme napichovali na špajdle. Ukázali nám metódu sous-vide, čo je vlastne kuchárska metóda, pri ktorej sa surovina zabalí do vákuového obalu a pripravuje sa vo vodnom kúpeli s kontrolovanou teplotou a príprava trvá niekoľko hodín. Surovina si vďaka tomu zachová chuť a všetko čo má mať.

Dňa 24.3. sme pripravovali za pomoci pána profesora Huľa banket spolu so žiakmi. Banket bol veľmi zaujímavý a bohatý. Dopadol super aj keď malé chyby tam boli. Ja som bola len DJ, takže som mala na starosť hudbu.

Dnes bol na škole deň otvorených dverí, takže tam bolo celkom rušno. Boli sme v cukrárni, kde sme robili košíčky a „mazurki“, ktoré sú tradičné poľské veľkonočné cukrovinky. Mazurki sme si mohli sami ozdobiť a zobrať si ich.