Termín: 12.3.-25.3.2017
Miesto: Tellus Group, Plymouth, Veľká Británia
Odbor: SPŠ Martin – logistika
Počet: 10 študentov + 1 pedagóg

Chceli by ste dostať možnosť zúčastniť sa súvislej praxe v prímorskom anglickom meste? My áno a v rámci projektu ERASMUS+“Turiec do Európy, Európa do Turca“ sme desiati študenti 3.ročníka SPŠ Martin odboru logistika vycestovali v školskom roku 2016/2017 do mesta Plymouth.

Plymouth leží na brehoch Lamanšského prielivu v zálive Plymouth Sound, približne 310 km juhozápadne od Londýna. Je to významný prístav. Nachádza sa tam základňa Britského kráľovského námorníctva, ktorá je najväčšou západoeurópskou námornou základňou. Nemenej je známa aj Univerzita v Plymouth s bohatým počtom študentov a mnohými významnými oceneniami.

Samotná prax prebiehala vo vzdelávacom centre Tellus, kde sme pod vedením skúseného logistu z praxe vypracovávali plán distribúcie reálneho produktu „clotted cream“ s obmedzenou dobou uskladnenia. S využitím „Six Sigma“ metodiky sme v päť členných skupinách zbierali a spracovávali údaje a vypracovávali návrh distribučnej stratégie. V rámci skupiny sme museli rozdeliť úlohy, ako aj zvoliť hlavného manažéra, ktorý celú skupinu riadil. Výsledný plán sme po zodpovednom nacvičení prezentovali v anglickom jazyku pred učiteľmi a zástupcami Tellus.

Vo voľnom čase sme navštívili morské akvárium, zúčastnili sa futbalového zápasu s neuveriteľnou family zónou, absolvovali výlet člnom, spoznávali krásy anglického pobrežia, kde sme zbierali mušle a hádzali žabky, a mali možnosť komunikovať so študentmi z rôznych krajín. Veľkú časť voľného času nám zabralo aj nakupovanie. Vysnívaný SportDirect a Primark, ako aj Poundworld s jednolibrovými sladkosťami a nápojmi, sme si rýchlo obľúbili. Rovnako sme si obľúbili tradičné jedlo „fish and chips“.

Prax v zahraničí bola pre nás príležitosť absolvovať dva týždne štúdia v cudzom jazyku a zdokonaliť sa v ňom, spoznať nové metódy vyučovania, ale aj nových ľudí a možnosť žiť v zahraničí. Niektorí sme prvý krát leteli, niektorí sme boli prvý krát ďaleko bez rodiny. Okrem novozískaných prínosných poznatkov z odboru logistika, ako aj zlepšenia sa v anglickom jazyku, sme získali veľa príjemných spomienok a zážitkov.

Ďakujeme KABA.

Autor: študenti SPŠ Martin

Z ÚČTU ZRUČNOSTÍ:

– napísali študenti mobility svoje postrehy a zážitky

V utorok sme začali pracovať na našom logistickom projekte. Ešte pred tým, ako sme na ňom začali pracovať, sme sa zoznámili s našim učiteľom Russelom, ktorý bol veľmi sympatický. Vysvetlil nám rôzne spôsoby ako vyriešiť situácie a ako postupovať pri takom projekte. Projekt bol zameraný na distribúciu, zásobovanie a financovanie v logistike. Vytvorili sme si v skupinách vlastné meno firmy, pod ktorým sme pracovali.

Dnes sme prvý krát prezentovali naše práce, zistili sme že nám toho veľmi veľa chýba, že musíme veľmi veľa vecí vylepšiť a že v reálnom živote je to úplne inak ako v škole. Po škole sme išli na veľké nákupy a večer nás noví kamaráti Angličania pozvali na párty do klubu, kde sme sa s nimi rozprávali, vylepšovali našu angličtinu, hlavne komunikáciu. V Anglicku je to úplne iné ako u nás vo všetkom, hudba, jedlo, ľudia, vodiči autobusu, príroda, všetko.

Dnes sme si všetci úspešne prevzali certifikát v Telluse. Všetko to trvalo pár minút, no keď som sa vrátila k včerajšku ako sme perfektne odprezentovali náš projekt, bola som pyšná. Nielen na svoju skupinu, ale na všetkých. Zvládli sme to. Naučili sme sa niečo nové, verím, že nám to do života niečo dá, či sa poberieme tou cestou, či inou. Hádam to tak berú aj ostatní. Človek si predsa viac zapamätá, keď niečo vidí na vlastné oči, učí sa zo svojich chýb. Teória nám možno tiež pomôže, ale prax to už je iná reč. Som rada, že som sem nakoniec išla, veď predsa, vždy som chcela ísť do Anglicka a splnilo sa. Budem na to spomínať ešte dlho. Určite sa sem chcem niekedy vrátiť a tým nemyslím len Anglicko, ale Plymouth. Spoznali sme nové miesta, nových ľudí a na to sa tak rýchlo nezabúda.