• Názov súťaže: Memoriál Evky Lukáčovej

  • Termín: 14.02.2024

  • Počet účastníkov: 10

  • Odbor: obchodná akadémia

  • Miesto: Obchodná akadémia v Martine

  • Partneri: Obchodná akadémia

Na začiatok…

Obchodná akadémia, ktorá je súčasťou nášho konzorcia K.A.B.A. Slovensko, zorganizovala na 14. februára 1. ročník súťaže v spracovaní informácií na počítači (odpis na rýchlosť a presnosť). Táto súťaž sa konala ako Memoriál Evky Lukáčovej, ktorá bola dlhoročnou učiteľkou odborných ekonomických predmetov a predmetu ADK.

Súťaž začala v stredu o 11 hod. Pani riaditeľka mala krátky príhovor, kde privítali všetkých účastníkov spolu s ich sprevádzajúcimi osobami. Na súťaži sme privítali súťažiacich z týchto škôl: SOŠ ekonomická Spišská Nová Ves, Obchodná akadémia Žilina, Súkromná spojená škola EDUCO Námestovo a Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziřičí. Po privítaní sa povedalo pár podmienok a pravidiel súťaže a mohlo sa ísť na to.

Súťaž..

Súťaž sa konala v triede, kde sa odborne vyučuje predmet ADK. Najprv mali žiaci niekoľko minútovú prípravu a potom ich čakala už samotná súťaž. Súťaž prebiehala v dvoch disciplínach.

Ako prvý mali 10-minútový jazyk vo svojom jazyku (slovenský, český) podľa predlohy. Na prvom mieste sa umiestnil žiak z českej Obchodní akademia a VOŠ Valašské Meziřičí. Druhé a tretie miesto obsadili „domáci“ žiaci z Obchodnej akadémie Martin.

Neskôr ich čakal 10 minútový odpis textu v anglickom jazyku z monitoru. Na prvom mieste sa umiestnil žiak z Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziřičí. Druhé miesto obsadil žiak zo SOŠE Spišská Nová Ves a tretie miesto obsadil súťažiaci z Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziřičí.

Naše konzorcium sa v tejto súťaži „zúčastnilo“ ako partner, ktorý súťažiacim a víťazom poskytol vecné ceny, propagačný materiál a finančný príspevok.

Všetkým účastníkom a hlavne víťazom blahoželáme a dúfame, že o rok sa stretneme opäť, vo väčšom počte aj s účastníkmi z iných krajín!