Termín podania: 12.02.2021

Stav projektu: podaný

Veľmi radi sa zapájame do výziev a táto najnovšia z Nadácie Pontis, na ktorú nás upozornili Sociálni inovátori (navštívili nás minulý rok) je priam ako šitá na mieru tomu, čomu sa už mesiace venujeme – pomôcť zlepšiť náročnú situáciu na školách v tejto bláznivej dobe covidovej, ktorá potláča medziľudské vzťahy až na hranu.

Program Generácia 3.0 pre rok 2021 Nadácie Pontis predstavuje akceleračný program pre občianske organizácie a startupy, ktoré do vzdelávania prinášajú inovatívne prístupy, ako aj riešenia na zmiernenie dopadu pandémie, či riešenia na prístup k vzdelávaniu pre všetkých žiakov.

V projekte s názvom „Praktické nástroje pre pedagógov v rámci rozvoja mäkkých zručností a kompetencií“ sa chceme venovať rozvoju emocionálnej inteligencie a pomôcť nadobúdať  vedomosti a zručnosti z oblasti osobnostného rozvoja pedagógov v súlade s požiadavkami 21. storočia.

Pedagógovia čelia neskutočnému tlaku, ktorý je na nich vyvíjaný vzhľadom na meniace sa podmienky (IT technológie, zmena požiadaviek trhu práce, rozvoj mäkkých zručností v súlade s rozvojom odborných zručností žiakov a pod). Máme otestované, že emocionálna stabilita pedagógov je veľmi dôležitá, nielen pre nich samých, ale aj pre výchovno-vzdelávací proces ako taký. Aby túto emocionálnu stabilitu vedeli dosahovať, je nutné venovať tejto oblasti výraznú pozornosť, aktívny tréning a poskytnúť študijné zdroje.

Držíme si palce!