V októbri 2020 sme sa zúčastnili výzvy Národnej agentúry SAAIC ohľadom Akreditácie Erasmus pre koordinátora konzorcia pre mobilitu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Podaný projekt bol naozaj rozsiahly, okrem predstavenia konzorcia a zmapovania predchádzajúcich aktivít museli členovia aktualizovať plány rozvoja škôl na celé ďalšie obdobie EÚ, predstaviť ako budú projekty riadené a ako budeme dodržovať vysokú kvalitu mobilít a hlavne aké sú naše strategické ciele.

Preto nás naozaj potešilo, keď v piatok dorazila skvelá správa, združenie K.A.B.A. Slovensko na čele konzorcia Turiec do Európy, Európa do Turca túto akreditáciu získalo.

Začiatok platnosti: 1. marca 2021

Koniec platnosti: 31. decembra 2027

Kvalita projektov nášho konzorcia v odbornom vzdelávaní a príprave je dlhodobo uznávaná a potvrdená získaním:

2017-2020 Charta OVP Erasmus+

2021-2027 Akreditácia Erasmus 

Akreditácia Erasmus je určená organizáciám, ktoré chcú byť súčasťou KA1 projektov programu Erasmus+ na obdobie rokov 2021-2027.

Pridelenie akreditácie potvrdzuje, že žiadateľ s cieľom rozvoja svojej organizácie vytvoril strategický plán pre realizáciu vysoko kvalitných projektov s dopadom na jej bežnú činnosť a aktivity v oblasti Erasmus+.

„Desatoro Akreditácií“

Akreditácie sa prispôsobia potrebám organizácie aj úrovni skúseností

Akreditácie kladú väčší dôraz na kvalitu a kontinuitu projektov

Akreditácie sú „členstvom“ v rodine programu, ktorý sa snaží zvyšovať kvalitu vzdelávania v Európe
Akreditácie uľahčujú plánovanie a poskytujú zjednodušený prístup k financovaniu
Akreditácie podporujú inštitucionálny rozvoj a inovácie
Akreditácie sa vyvíjajú a môžu sa flexibilne prispôsobiť  organizácii
Akreditácie sú dostupné kedykoľvek a pre všetkých
Akreditácie sú vhodnou voľbou pre konzorciá – predstavujú výhodu pre koordinátorov aj členov

Akreditácie sa zameriavajú na najdôležitejšie aspekty projektov

Akreditácie sú výhodné pre držiteľov Charty v oblasti odborného vzdelávania a prípravy
Získanie Akreditácie Erasmus je pre nás záväzkom a motiváciou k neustálemu zlepšovaniu sa a zvyšovaniu kvality našej práce.Tím K.A.B.A. Slovensko