V rámci iniciatívy Know-how Exchange Programme (KEP) pod záštitou Central European Initiative sa uchádzame o projekt Positive experiences: “Educational programs for vocational orientation and rehabilitation of persons with disabilities” / Pozitívne skúsenosti: „Vzdelávacie programy pre odborné vzdelávanie a rehabilitácie osôb so znevýhodnením“, vďaka ktorému by mali možnosť  pracovníci centra so znevýhodnenými absolvovať 5-dňový tréning s troma expertami zo Slovenska počas pracovnej cesty do Macedónska. Výsledkom bude vytvorenie OVP (VET) programov ktoré posilnia kapacity ľudí so znevýhodnením a profesionálnu aktiváciu na trhu práce. Podporíme tak proces vyvíjajúceho sa vzdelávania, rozvoja zručností a praktickej práce a to prepojením na podnikateľský sektor a jeho zapojenie sa do tvorby vzdelávacích programov.

Veríme, že projekt bude schválený a tešíme sa na spoluprácu.

Získaním projektu naplníme ďalší z našich cieľov – využívať znalosti a skúsenosti našich expertov na pomoc partnerom v zahraničí. Tím K.A.B.A. Slovensko