Termín: 19.6.-18.8.2017
Miesto: pracoviská Vývoj Martin a.s., Neografia a.s., Metro o.z.
Odbor: Informačné technológie v podnikovej praxi a Programovanie a ekonomika (VOŠ Valašské Meziříčí)
Počet: 4 študenti

V termíne 19.6. – 18.8.2017 zabezpečuje združenie KABA Slovensko zahraničnú stáž pre študentov z Vyšší odborní školy z Valašského Meziříčí, ktorá v rámci spolupráce a partnerstva vyslala na Slovensko svojich štyroch stážistov v rámci projektu Erasmus+ : Erasmus “Projekt mobilit osob“ č.p. 2016-1-CZ01-KA103-022888.

PRACOVISKÁ A ČINNOSTI PRAXE:

  • Dvaja stážisti, ktorí študovali v odbore Informačné technológie v podnikovej praxi vykonávajú stáž v organizácii METRO o.z., ktorej hlavným cieľom je podpora regionálneho rozvoja. Pomáha inštitúciám, spoločnostiam a dobrovoľníckym iniciatívam prezentovať svoje aktivity, podujatia či podnikateľskú činnosť, čím pozitívne podporuje rozvoj kultúrneho, spoločenského aj podnikateľského prostredia v regióne Turiec.
    Pavlína Č. bude mať na starosti marketing a spracovanie informácií cez IKT a jej kolega Tomáš F. bude pomáhať pri tvorbe a spracovaní grafiky na webstránke združenia.
  • Lenka V., ktorá študuje na VOŠ odbor Programovanie a ekonomika vykonáva stáž v spoločnosti Vývoj Martin, a.s., ktorá sa zaoberá vývojom, výrobou, predajom a servisom obrannej techniky, strojov na údržbu ciest a diaľnic a certifikovaným vývojom nových priemyselných riešení na kľúč. V spoločnosti sa oboznámi so systémom kvality a Integrovaným manažérskym systémom (IMS), oboznámi sa s postupom pri riešení reklamačných konaní. Bude spolupracovať na tvorbe katalógov náhradných dielov a návodov na obsluhu výrobkov a stretne sa aj s evidenciou v oblasti metrológie a kalibrácie.
  • Kateřina Ch., ktorá študuje odbor Informačné technológie v podnikovej praxi na VOŠ vykonáva stáž v polygrafickej akciovej spoločnosti Neografia. Spoločnosť Neografia je dodávateľom komplexných polygrafických riešení v oblasti výroby kníh, časopisov, papierových obalov a reklamných materiálov s najvyšším európskym štandardom kvality. Stážistka bude pracovať na rôznych oddeleniach podniku, kde získa poznatky a zručnosti v oblasti marketingu – zisťovanie spokojnosti zákazníkov, prieskum a analýza trhu, štatistika, v oblasti ľudských zdrojov sa oboznámi ako sa spracováva dochádzka zamestnancov. Na oddelení účtovníctva sa stretne s účtovným softwarom podniku a dozvie sa aj niečo o spôsobe ochrany počítačovej siete.

Snahou týchto odborných stáží v zahraničí je spoznávať kultúru, zvyky a odlišnosti cudzej krajiny, zvyšovať si odborné, komunikačné aj osobnostné kompetencie a nadobudnuté vedomosti a zručnosti z praxe využiť a zúročiť pri uplatňovaní sa na európskom trhu práce. Dúfame, že aj naši stážisti si zo Slovenska odnesú pekné spomienky a zážitky a že im táto prax rozšíri možnosti pri hľadaní si svojho vysnívaného zamestnania.

Autor: KABA Slovensko