Termín: 7.11.-18.11.2016
Miesto: SOŠ OaS Martin, hotel TURIEC a VICTÓRIA, jedáleň internátu JLF a SOŠ OaS
Odbor: kuchár, čašník, gastronómia (Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem)
Počet: 12 študentov + 1 pedagóg

NAPÍSALI O MOBILITE:

Ani sme sa nenazdali a dva týždne hosťovania českých študentov z partnerskej školy – Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola Ústí nad Labem je za nami. V rámci medzinárodného projektu ERASMUS + „Turiec do Európy, Európa do Turca“ stredisko praktického vyučovania čašnícke, kuchárske a cukrárske spolu s organizátorom KABA Slovensko Martin umožnili získať účastníkom projektu odborné kompetencie, ktoré boli naplánované. Dvanásť študentov odboru kuchár a čašník v období od 7. do 18. novembra 2016 absolvovalo okrem vzdelávania aj bohatý, kultúrny a športový program. Spoznávali históriu nášho mesta, život našej školy, videli a skúsili si prácu v gastronomických prevádzkach, zapojili sa aj do nedávno konaného Festivalu klobás, či vycestovali za poznaním a relaxom do Popradu a Žiliny. Spolu s našimi žiakmi školy sa zapojili aj do školskej akcie: „Ukážme čo vieme.“

Vďaka dobrej spolupráci našich partnerov: hotel TURIEC, hotel VICTÓRIA, jedáleň internátu Jesseniovej lekárskej Fakulty a jedáleň SOŠ obchodu a služieb, kde absolvovali prax, mohli českí študenti reálne pripravovať jedlá a špeciality slovenskej gastronómie priamo v týchto zariadeniach. Získané praktické zručnosti a teoretické vedomosti nám v záverečnom hodnotení projektu aj prakticky predviedli. Žiaci pripravili chutný slávnostný obed, ktorý bol kombináciou slovenskej a českej kuchyne. Na záver pani riaditeľka Ing. Guráňová spolu so zástupcom spoločnosti KABA Ing. Martinom Kubišom odovzdala všetkým zúčastneným žiakom certifikát.

Významným momentom celej tejto medzinárodnej aktivity je vzájomné spoznávanie národov, výmena informácii, komunikačné zručnosti a nadväzovanie priateľstiev. Všetci sme bohatší o nové skúsenosti a zážitky. Veľké poďakovanie patrí všetkým zainteresovaným, ochotným pedagógom, majstrom odbornej výchovy, zamestnancom hotelov a realizačnému tímu, ktorí dôsledne pripravili a úspešne realizovali tento projekt. Vďaka patrí aj českým študentom, ktorí svojim správaním a záujmom o nové poznatky v nás zanechali milé spomienky.

Autor textu: Mgr. Jana Karkušová
zdroj: stránka školy – sosmt.edupage.org

Web partnerskej školy: http://vskeplerova.obchodniskola.cz/index.php?type=Post&id=343&ref=blog&ids=277