• Názov projektu:  Turiec do Európy, Európa do Turca

  • Číslo projektu: 2021-1-SK01-KA121-VET-000010377

  • Termín: 6.9.- 17.9.2021

  • Počet účastníkov: 12+2

  • Odbor: hotelová akadémia, kuchár, čašník/servírka a cukrár

  • Miesto:  Rijeka, Chorvátsko

  • Partneri: Jadran Hotels, Buffet Cocco, Cukráreň Slon by Moreno Debartoli

V septembri 2021 sa žiaci učebných odborov kuchár, čašník/servírka, cukrár a hotelová akadémia zo SOŠ OaS Martin, zúčastnili mobility v chorvátskej Rijeke. Žiaci pracovali v rôznych prevádzkach a hoteloch ako napríklad: Hotel Jadran, reštaurácia Cocco či cukráreň Slon. Prvý deň študentov majitelia srdečne privítali spolu s mentormi. Neskôr ich čakala návšteva školy, obhliadka mesta a zoznámenie sa s ľuďmi v prevádzkach, v ktorých pracovali.

HOTELOVÁ AKADÉMIA: 2 žiačky pracovali na recepcii v Hoteli Jadran. Naučili sa tam robiť rezervácie hostí, check-in a check-out, starali sa o hostí, ktorí sa k nim prišli ubytovať, dvíhali rampy v garáži alebo pripravovali kávy hosťom. Žiakom sa na mobilite hlavne páčilo to ,že to nebolo len o robote a praxi, ale že sa študenti medzi sebou mohli porozprávať o hocičom, veľa sa spolu nasmiali, zlepšili si svoju úroveň angličtiny a spoznali nové miesta a kultúru.

KUCHÁR: Žiaci z odboru kuchár si vyskúšali zaujímavé spracovanie a prípravu kalamárov, či iných druhov morských plodov. Taktiež žiaci natočili videá na YouTube ohľadom prípravy a spracovania kalamárov.

Celkové zhodnotenie mobility je také, že mobilita splnila všetky očakávania žiakov. Naučili sa novým zručnostiam, spoznali inú kultúru, cestovný ruch v zahraničnej krajine a užili si spoločné chvíle pri mori a spoločných aktivitách. V neposlednom rade, si overili svoje jazykové schopnosti, komunikovať v cudzom jazyku a vyskúšali si veselé situácie, na ktorých sa museli spoľahnúť sami na seba alebo si vzájomne pomôcť.