1. Kariérové poradenstvo pre základné školy
    1. Termín: 6.2.2023 – 31.3.2023
    1. Online – cez platformu ZOOM

Kariérové poradenstvo pre základné školy

K.A.B.A. Slovensko zrealizovala kurz Kariérového poradenstva pre 7 výchovných poradcov základných škôl v rozsahu 50 hodín. Realizoval sa online cez platformu ZOOM, keďže účastníci boli z rôznych miest Žilinského kraja.

Vzdelávací program obsahoval témy, ktoré predstavujú komplexnú odbornú prípravu pre pomoc žiakovi základnej školy pri výbere vzdelávania, voľbe povolania,  orientácii na trhu práce, úspešnom sebariadení svojho pracovného  života. Program bol vytvorený na základe overených skúseností kariérových poradcov na trhu práce, v rámci práce s rôznymi klientmi, absolventmi škôl a na základe realizácie domácich a  medzinárodných projektov k tejto téme.

Realizácia výučby bola formou zážitkového učenia s využitím aktivizujúcich a inovatívnych metód, ktoré pomáhajú a vedú k rozvoju nielen odborných, ale aj sociálnych, metodických a osobnostných kompetencií výchovného a kariérového poradcu v systéme školstva.

Kurz sa stretol z veľmi pozitívnym ohlasom. Zaujal svojimi teoretickými témami a praktickými cvičeniami. Praktické cvičenia boli hodnotené ako veľký prínos do práce so žiakom.

Spätná väzba od zúčastnených pedagógov

Zaujala ma téma náhodilého učenia – jej praktickosť, jednoduchosť, prehľadnosť.

Bilančná tabuľka – sumarizácia poznatkov.

Sebapoznanie – aby si mohol žiak vybrať vhodnú školu, musí poznať sám seba, svoje schopnosti, vlastnosti, temperament

Všetky témy boli veľkým prínosom a úplne najviac ma zaujali všetky praktické cvičenia.

Nemám rada teóriu, ale v podaní lektoriek Majky a Jarky bol aj to zážitok.

Najviac zaujímavé sú aktivity – nielen pre žiakov , ale aj pre nás, keďže sme si ich tiež vyskúšali

Odporučila by som tento kurz určite mnohým učiteľom a nielen v pozícii výchovného poradcu, ale aj triednym učiteľom, vedúcim pracovníkom.

Získala som praktické skúsenosti, zručnosti.

Určite áno, pretože je to obrovská pozitívna skúsenosť, ktorá mi bola prínosom pre prax.

Určite áno. Nielen že Vás vedú skvelí lektori, ale spoznáte aj kopu skvelých ľudí a navzájom sa posuniete ďalej

Áno, odporučila. Výborne spracované hodiny, veľa zaujímavých materiálov.

Určite áno. Tento kurz hodnotím ako jeden z najlepších, najbohatších na praktické informácie ako aj na sebapoznanie.

Všetky témy – dozvedela som sa o sebe veľmi veľa nových vecí, získala som iný pohľad na svet .

Najpozitívnejšie hodnotím aktivity na sebapoznanie.