Žiaci technických škôl z rôznych krajín sa v dňoch 11.4 – 13.4.2023 stretli na 7. ročníku EXCELLENCE DAYS v Portugalsku.  Združenie K.A.B.A. Slovensko    v spolupráci so Strednou priemyselnou školou v Martine vyslala na toto podujatie 2 študentov SPŠT v Martine, žiakov Branislava Kňazka a Mateja Ludvíka Vlčeka.  Stretnutie sa konalo na Strednej odbornej technickej škole  – Escola Profissional Val do Rio v mestečku Oeiras na pobreží len 30 km od hlavného mesta Lisabon.

PREZENTÁCIA A SYSTÉM VZDELÁVANIA

V rámci trojdňového programu žiaci zo všetkých zúčastnených krajín prezentujú systém vzdelávania a solidarity v ich krajine a zároveň aj systém vzdelávania na ich škole. Prezentácie mali svedomito a pútavo pripravené a zúčastnení žiaci mali možnosť lepšie porozumieť a zároveň aj porovnať systém školstva a zameranie jednotlivých technických škôl, ktoré boli predstavené žiakmi z iných krajín.

Celý čas sa program konal u hosťujúceho partnera Strednej odbornej školy technickej ValDoRio.  Pre študentov ponúka vzdelávanie v rôznych technologických oblastiach ako je Technik správy IT zariadení, Elektronický a telekomunikačný technik, Technik 3D digitálneho dizajnu, grafickej komunikácie ako aj Video technik. Počas tejto návštevy sa žiaci zoznámili s odborným pracovným prostredím, niekoľkokrát navštevujú učebne, pracoviská grafiky a dizajnu, malé ale zaujímavé štúdio a aj priestory na spracovanie a strihanie filmu. Zamestnanci školy im počas pohybu v učebniach predvádzajú hotové práce, projekty, filmy a vytvorené rôzne materiály. Je potrebné podotknúť, že učebne a vybavenie na tejto škole je pre žiakov na výbornej technickej úrovni.

   

SOLIDARITA A DOBROVOĽNÍCKA PRÁCA

V rámci programu na stretnutí s názvom Excellence days v Portugalsku mali študenti možnosť priblížiť sa k téme Solidarita – sociálna a profesionálna úroveň pretože táto téma je vo svete veľmi aktuálna a týka sa každej krajiny a ľudí žijúcich v nich. Zúčastnili sa tematických workshopov, podnikateľskej konferencie ale aj dobrovoľníckych aktivít. Do programu spoločne aktívne zapojili na celý deň a tak viac porozumeli a priblížili sa k téme Solidarita, pomoc, spolupráca, ohľaduplnosť.

SÚŤAŽ ŽIAKOV ELEKTROTECHNIKOV

Súčasťou programu bola súťaž  žiakov jednotlivých krajín v eletrotechnickej disciplíne, kde mali možnosť preukázať svoje vedomosti a zručnosti.

Úlohou bol návrh plošného spoja v programe Eagle, žiaci navrhli jednoduché elektrotechnické zariadenie, ktoré vykonávalo funkciu – zvonček, svetlo, semafor, ventilátor a pod. V ďalšom kroku bolo spájkovanie súčiastok na plošný spoj. Hotové elektrotechnické zariadenie odprezentovali. Následne prebiehala diskusia o vylepšení a využití jednotlivých elektrotechnických zariadení.

Excellent days 2023 v Portugalsku – navzájom si odovzdali informácie a skúsenosti vzdelávania na technických školách. Žiaci si rozšírili obzory, obohatili sa o nové poznatky a získali medzinárodné priateľstvá. Stretnutie žiakov a pedagógov z Portugalska, Slovenska, Holandska Turecka a Španielska sa nieslo vo veľmi príjemnej pracovnej atmosfére a sviežej nálade. Veríme, že tak úspešné a príjemné bude aj stretnutie na Excellence days o rok.