S projektom Praktické nástroje pre pedagógov v rámci rozvoja mäkkých zručností a kompetencií sme sa uchádzali o zapojenie sa do EDUcampu (3 dňový bootcamp) v rámci programu Generácia 3.0 nadácie Pontis.

Začiatkom marca sme sa potešili správe, že náš projekt bol vybraný do užšieho výberu – posudzovania externými hodnotiteľmi.

31.03.2021 sme boli informovaní, že sme sa stali jednou z organizácií, ktoré sa EDUcampu zúčastnia v termíne 26.mája – 28.mája 2021 tentoraz v online priestore. 

„Organizácie, ktoré sa dostali do užšieho výberu, sa zúčastnia EDUcampu – 3-dňového podujatia, na ktorom ich Nadácia Pontis prepojí s odborníkmi z biznisu a vzdelávania, aby nachádzali riešenia pre šírenie projektov na slovenské školy. Zároveň sa na EDUcampe rozhodne, ktorých 5 účastníkov postúpi do EDUakcelerátora – intenzívneho 3-mesačného vzdelávacieho programu. V rámci neho získajú osobného mentora, sadu vzdelávacích školení na mieru a finančnú podporu na šírenie sa do čo najviac škôl.“ 

Zdroj: http://www.nadaciapontis.sk/novinky/organizacie-ktore-postupili-do-educampu-su-zname/

Za poskytnutú príležitosť sme vďační a už teraz sa tešíme na nové poznatky, rady a skúsenosti, ktoré si budeme môcť vymeniť s ďalšími organizáciami.
Veríme, že nadobudnuté informácie využijeme čo najlepšie, tak aby sme prispeli k zlepšeniu pohody pedagógov na školách, naučili ich užitočným nástrojom využiteľným nielen vo vyučovaní a tak prispeli k zlepšovaniu formálneho a neformálneho vzdelávania na Slovensku.
Tím K.A.B.A.