DETAILY PROJEKTU

 • NOVÝ IMPLUZ – NOVÁ ŠANCA 2004
  Realizácia projektu pre dlhodobo evidovaných uchádzačov o zamestnanie v rámci Grantovej schémy rozvoja ľudských zdrojov
 • AKTÍVNE ZA PRACOVNÝMI CIEĽMI, KOMUNIKÁCIA – CESTA K ÚSPECHU (Nemčina pre opatrovateľky) 2005
  Poradenské kurzy pre uchádzačov o zamestnanie. Projekt financoval ÚPSVaR Dolný Kubín – NP VII
 • ODBORNÁ TERMINOLOGICKÁ PRÍPRAVA 2006
  Jazykové kurzy pre uchádzačov o zamestnanie na ÚPSVaR v Ružomberku a Martine v rámci NP VIII
 • PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI PRE EURÓPU, AKTÍVNE ZA PRACOVNÝMI CIEĽMI 2006
  Poradenské kurzy pre uchádzačov o zamestnanie ÚPSVaR Dolný Kubín a Ružomberok v rámci NP VII
 • DRUHÁ ŠANCA 2006
  Realizácia vzdelávania pre odsúdených u ktorých je predpoklad zamestnať sa, projekt Ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch v rámci výzvy nadácie otvorenej spoločnosti Open Society Foundation
 • NATURALISTIC AND EQUESTRIAN TOURIST GUIDE 2008
  Projekt realizovaný organizáciou Promidea cooperativa sociale – organizácia stáže a vzdelávania v oblasti cestovného ruchu na Slovensku pre 13 účastníkov rekvalifikačného kurzu z Calabrie, Taliansko, október 2008
 • ĎALŠÍM VZDELÁVANÍM BLIŽŠIE KU KLIENTOVI 2008
  V projekte sme boli dodávateľ služieb. Projekt pre výučbu anglického a nemeckého jazyka pre zamestnancov MFN a ÚPSVaR Martin, Samaritán n.o.
 • RÝCHLY NÁVRAT NA TRH PRÁCE 2009
  Projekt zameraný na motiváciu, rozvoj kľúčových kompetencií, poradenstvo a overenie manuálnych zručností v stolárskej dielni. Počet účastníkov: 16 UoZ. Projekt ÚPSVaR v Dolnom Kubíne, november 2009
 • NOVÁ PROFESIJNÁ ORIENTÁCIA S VYUŽÍVANÍM TRÉNINGU V TVORIVÝCH DIELŇACH 2009
  Projekt zameraný na motiváciu, rozvoj kľúčových kompetencií, poradenstvo a overenie manuálnych zručností v tvorivých dielňach (stolárstvo a výtvarné a ručné práce). Počet účastníkov: 24 UoZ. Projekt ÚPSVaR v Čadci, november 2009
 • ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU CEZ CVIČNÚ FIRMU 2010
  Projekt bol zameraný na teoretickú a praktickú prípravu uchádzačov o zamestnanie na novú profesijnú orientáciu. Účastníci pracovali v dvoch skupinách. Cvičná firma – manažment a administratíva a Cvičná firma prevádzka – recepčná, chyžná, servírka.
  Počet: 32 uchádzačov o zamestnanie. Projekt ÚPSVaR v Martine, jún 2010

PARTNERI

 • ÚPSVaR

Súvisiace aktivity