Termín: 31.1.-13.2.2016
Miesto: Lodž, Poľsko
Odbor: hotelová akadémia
Počet: 10 študentov + 1 pedagóg

AKÝ POHĽAD MÁ NA MOBILITU SPREVÁDZAJÚCI PEDAGÓG?

V dňoch od 31. 1. 2016 do 13.2.2016 sa žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine študujúci v odbore hotelová akadémia, v rámci programu Erazmus+ účastnia mobility za účelom rozšírenia svojich odborných kompetencií v poľskom historickom meste Lodž. Odbornú stáž vykonávajú v hoteli Grand a v odbornej škole „Gastronomik – Zespól Szkól Gastronomicznych“.

Doposiaľ žiaci mali možnosť vycvičiť sa v príprave pokrmov metódami „sous vide“ a „paco jet“. Pomocou nových technologických zariadení a postupov pripravili kačku, kuracie rolády plnené olivovým pestom, šunkou a pažítkou, broskyňové a malinové sorbety, ktoré kombinovali s rôznymi šalátmi, prílohami a krémami. V tieto dni zdokonaľujú svoje zručnosti v príprave tradičných poľských studených pokrmov a múčnikov.

V HOTELI GRAND ŽIACI PRACUJÚ V OSTREJ PREVÁDZKE

V kuchyni pomáhajú pri príprave pokrmov, ktoré si hostia môžu vybrať z ponuky jedálneho lístka á la carte a v reštaurácii zabezpečujú obsluhu hostí pri raňajkovaní a obedovaní. Žiaci tu majú možnosť odpozorovať malé odlišnosti pri príprave a úprave švédskych stolov, pri prestieraní reštauračných stolov, pomocných stolov aj pri samotnej obsluhe. Pedagogickí pracovníci školy ako aj pracovníci hotela Grand si prácu žiakov pochvaľujú. Oceňujú najmä ich suverénne slušné asertívne správanie, ochotu pomôcť aj nad rámec stanoveného pracovného času a silný záujem o všetko nové, nepoznané.

OKREM PRACOVNÝCH POVINNOSTÍ PRIPRAVILA POĽSKÁ STRANA PRE ŽIAKOV ZAUJÍMAVÝ PROGRAM

V predchádzajúcich dňoch mali možnosť navštíviť palác lodžského priemyselníka Edwarda Herbsta postaveného v roku1875, veľké obchodné centrum Manufaktúra, v ktorom si poriadne zabehali v „Aréne laser games“, realizovať exkurziu hotela Hilton, ap. Odbornú stáž v Lodži si pochvaľujú aj samotní žiaci. Opakovane vyjadrujú spokojnosť s organizáciou každého dňa a vďačnosť za silné zážitky z realizovaných aktivít. Z Lodže posielajú do milovaného Turca srdečné pozdravy rodičom, starým rodičom, súrodencom, všetkým svojim spolužiakom a učiteľom.

Autor: Peter Huľo