Termín: 16.3.-27.3.2015
Miesto: Plymouth, Veľká Británia
Odbor: špeciálne technické odbory
Počet: 10 študentov + 1 pedagóg