Termín: 12.10.-23.10.2015
Miesto: Dudley, Veľká Británia
Odbor: obchodná akadémia
Počet: 10 študentov + 1 pedagóg

Obchodná akadémia Martin opäť rozširuje svoje medzinárodné skúsenosti so zahraničnými partnermi.

V spolupráci s KABA Slovensko, neziskovou organizáciou, sa v októbri 2015 desať študentov štvrtého ročníka spolu s Mgr. Ivanou Pišnou zúčastnilo pobytu v anglickom meste Dudley, kde absolvovali zahraničnú odbornú prax. Mesto Dudley sa nachádza blízko druhého najväčšieho mesta Veľkej Británie – Birminghamu.

Študenti každý deň navštevovali Dudley College, kde boli integrovaní do skupiny anglických žiakov, ktorú vedie Peter Jones a jeho Enterprize Academy. Absolvovali tam celodenné vyučovanie, ktoré bolo zamerané na aplikovanie teoretických znalostí získaných počas 4-ročného štúdia na OA Martin do riešenia praktických zadaní. Jednotlivé zadania sa týkali rôznych tém, napríklad: vytvorenie podnikateľského plánu, jeho analýza, SWOT analýza, natočenie videa s témou „Môj pohľad na podnikanie“ a powerpointová prezentácia s názvom „Najúspešnejší svetoví a slovenskí podnikatelia“. Ďalšou úlohou bola challenge, ktorú zadalo vedenie futbalového klubu West Bromwich Albion na vytvorenie marketingového plánu, ako prilákať na futbalový štadión vyšší počet návštevníkov. Skupiny pozostávali zo slovenských a anglických študentov a spoločne hľadali riešenia ako zvýšiť zisk daného futbalového klubu. Najlepší tím bol odmenený.

Študenti bývali v hostiteľských rodinách, kde mali možnosť spoznať anglický spôsob života, ich kuchyňu, zvyky a kultúru.

Okrem každodenného programu v Dudley College spoznávali mesto Dudley, jeho okolie, niekoľkokrát navštívili Birmingham. Študenti boli očarení najznámejšou anglickou čokoládovňou Cadbury WORLD, v ktorej mali možnosť okrem prehliadky samotnej továrne a výroby čokolády ochutnať jej sladké produkty. Ďalšou nezabudnuteľnou exkurziou bol podnikateľský festival „Made 2015“ v Sheffielde. Anglickí podnikatelia ponúkli poslucháčom svoj príbeh, ako sa stali úspešnými vo svojom odbore. Ich rozprávanie bolo pre našich študentov nesmierne inšpiratívne. Časť našej skupiny sa v jeden deň vybrala na výlet do Londýna, kde navštívili najznámejšie pamätihodnosti. Tieto na nich zanechali určite obrovský dojem.

Na záver dvojtýždňového pobytu študenti získali Certifikát mladých podnikateľov z Dudley College. Tento certifikát im určite pomôže v ďalšom štúdiu, kariére a pri uplatnení sa na trhu práce.

Táto forma absolvovania odbornej praxe v zahraničí je pre študentov atraktívna z viacerých hľadísk: zlepšenie jazykových kompetencií, porovnanie vzdelávacích systémov, spoznanie svojich silných a slabých stránok, posilnenie sebavedomia v komunikácii so zahraničnými partnermi, vytvorenie medzinárodných priateľstiev, spoznanie cudzej krajiny a jej kultúry a množstvo ďalších skúseností.

autor: Mgr. Ivana Pišná