• Názov súťaže: SLIVCUP2022

  • Počet súťažiach: 3+1

  • Miesto konania: Zlín, Česká republika

Dňa 25.11.2022 sa na Strednej škole gastronómie a obchodu v Zlíne konal 1. ročník barmanskej súťaže pod názvom SLIVCUP 2022.

Medzinárodnej súťaže pre barmanov sa zúčastnilo 11 škôl a 19 súťažiach. Strednú školu obchodu a služieb v Martine reprezentovali traja súťažiaci, študenti študijných odborov čašník, servírka: Richard Pažický, Daniela Kulíková a Kristína Petrovičová.

Pod odborným vedením Mgr. Jany Karkušovej si žiaci vyskúšali moderné trendy prípravy miešaných drinkov. Súťažiaci pripravovali Fancy Cocktail v množstve 3 porcie, v časovom limite 6 minút s použitím produktu slivovica. Celú súťaž hodnotili majstri svojho remesla: Michal Floriš, Lukáš Jílek, Bc. Karel Kleineidam, Bc. Jakub Orech.

Žiaci zo školy SOŠ OaS MT sa rozhodne nedali zahanbiť. Daniela Kulíkova zaujala technikou prípravy nápojov s použitím Flawour blaster a skončila na druhom mieste. Kristína Petrovičová, získala špeciálnu cenu porotcu barmana a Richard Pažický nabral nové skúsenosti.

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme!