Termín: 2.11.-4.11.2015
Miesto: Aegean College, Atény, Grécko
Odbor: konzorcium stredných škôl OA, SPŠ, SOŠ OaS Martin, SOŠ Turany a KABA Slovensko
Počet: 8