Kariérové poradenstvo a profesijná orientácia

Vzdelávací program obsahuje témy, ktoré predstavujú komplexnú odbornú prípravu pre pomoc žiakovi pri výbere vzdelávania, voľbe povolania, orientácii na trhu práce, úspešnom sebariadení svojho pracovného života. Program bol tvorený na základe overených skúseností kariérových poradcov na trhu práce, v rámci práce s rôznymi klientmi, absolventmi škôl a na základe realizácie domácich a medzinárodných projektov k tejto téme.

Každý účastník dostane  program a harmonogram priebehu kurzu, praktickú príručku a odkaz na študijné materiály.

Vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať na kontaktnú e-mailovú adresu: info@kabaslovensko.sk 

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára.