STE ŠIKOVNÍ, ALE NEVIETE AKO TO VYUŽIŤ NA PODNIKANIE?

MÁTE SUPER NÁPAD … A ČO TERAZ?

MÁTE PODNIKATEĽSKÉHO DUCHA?

Možno Vám príde vhod:

AKCELERÁTOROVÝ STARTUPOVÝ PROGRAM PRE MLADÝCH

PRIHLÁSTE SA NA BIZNISFEST

Máme k dispozícií posledných 12 miest pre účastníkov, ktorí absolvujú BEZPLATNE  – sériu 12 workshopov (program nižšie) v mesiacoch Apríl – Júl, pokrývajúcu prakticky všetko potrebné na vytvorenie Vášho vlastného modelu a plánu podnikania. Prihlásiť sa môžete počas Open Day alebo aj tu online prihlásiť na 12 workshopov – v pilotnej sérií dokonca bezplatne!

8.4. PREBEHOL INFORMAČNÝ OPENDAY V CANCEL[X]

K.A.B.A. Slovensko v spolupráci s miestnym co-workingovým centrom Cancel[x] pre Vás pripravili Deň Otvorených dverí, vítaný bol každý s podnikateľským duchom, s novými nápadmi, kto sa chcel dozvedieť ako položiť svoju myšlienku na reálne základy a začať pracovať na svojom sne.

Dajte nám Like na Facebooku: Projekt Youth Enterprise Accelerator Slovensko  a Cancel[x]

KDE BUDE PREBIEHAŤ  ?

K.A.B.A.Slovensko, Komenského 19, Martin – budova Vývoj a.s., 6.poschodie

PROGRAM WORKSHOPOV

V mesiacoch Apríl – Júl 2015 prebiehajú nasledovné workshopy:

DEŇ 0 – ÚVODNÉ ZOZNÁMENIE A BILANCIA KOMPETENCIÍ [22.4.2015]
 • Uvítanie, predstavenie trénerov a účastníkov (M.Kubiš)
 • Bilancia Kompetencií – Aký som podnikateľ? Moje podnikateľské zručnosti (M.Kubišová)
DEŇ 1 – ÚVODNÝ WORKSHOP [30.4.2015]
 • Uvítanie všetkých účastníkov, predstavenie projektu YEA (M.Kubiš)
 • Čo je to vlastne canvas (BMC)? Manažérske rozhodovacie techniky (G.Hulman)
 • V akej fáze podnikania som? (O.Vojvoda)
DEŇ 2 – VÍZIA, CIELE, PLÁNOVANIE [6.5.2015]
 • Aká je vízia Vašej firmy/Vášho podnikania? (S.Milová)
 • Prečo je dôležité si stanoviť ciele? (S.Milová)
 • Plánovanie a SMART teória (S.Milová)
 • Budovanie Corporate Identity (S.Milová)
DEŇ 3 – MODERNÉ TECHNOLÓGIE V PODNIKANÍ [14.5.2015]
 • Čo znamenajú sociálne siete pre firmy? (M.Kubiš)
 • Freeware, cloud-ové služby, free aplikácie (M.Kubiš, J.Aguerralde)
 • Appky, služby a programy čo sa Vám môžu hodiť (J.Aguerralde)
 • Vaša webová stránka – rýchlo a jednoducho (M.Kubiš)
DEŇ 4 – BUSINESS MODEL CANVAS I. [21.5.2015]
 • Spätná väzba Vašich vízií a cieľov (S.Milová)
 • Myšlienková mapa v nadväznosti na vízie, plány a ciele (G.Hulman)
 • Časti Busines Model Canvas (G.Hulman)
 • Praktická session – brainstorming BMC (G.Hulman)
DEŇ 5 – BUSINESS MODEL CANVAS II. – PRAKTICKÁ ČASŤ [28.5.2015]
 • Krátka spätná väzba, Skupinový brainstorming rôznych nápadov (G.Hulman)
 • Akú pridanú hodnotu prinášam? (G.Hulman)
 • Klienti, pridaná hodnota, kanály (G.Hulman)
 • Partneri, kľúčové aktivity a zdroje (G.Hulman)
 • Ktorý model je pre mňa najlepší? (G.Hulman)
DEŇ 6 – AKO NA MARKETING [4.6.2015]
 • Hlavné marketingové a biznis trendy (S.Milová)
 • Off a On-line svety v marketingu (S.Milová)
 • Moderný marketingový mix pre malé firmy (S.Milová)
 • Prečo nepodceňovať marketing? (S.Milová)
 • Ako efektívne plánovať výdaje na propagáciu? (S.Milová)
 • Networking, sieťovanie a spolupráca (S.Milová)
DEŇ 7 – PRÁVNE FORMY PODNIKANIA [11.6.2015]
 • Od Občianskeho združenia po a.s. (O.Vojvoda)
 • Akú formu dať Vášmu startup-u? (O.Vojvoda)
 • Výhody a nevýhody jendotlivých foriem podnikania (O.Vojvoda)
DEŇ 8, 9, 10 – FINANČNÁ ANALÝZA [18.6., 25.6., 2.7.] (O.VOJVODA)
 • Analýza výdavkov / nákladov
 • Analýza príjmov / výnosov
 • finančné veličiny a výkazy
 • Čo je Cash-flow
 • Daňový systém – daň z prijmu, DPH
 • Finančný plán – reálny príklad výpočtu
 • Analýza nulového bodu – odkedy sme v pluse?
 • Prevádzkový kapitál a prevádzkový cyklus
DEŇ 11 – DÁME VŠETKO DOKOPY A ĎALŠIE KROKY
 • Skupinový brainstorming nápadov s BMC
 • Akčný plán realizácie
 • Konkurenčné výhody Vášho biznis modelu
 • Nastavenie zrkadla – SWOT analýza
DEŇ 12 – ZÁVEREČNÁ KONFERENCIA
 • Prezentácie vytvorených biznis modelov mentorom, stakeholderom a podporovateľom
 • Diskusia, otázky, odpovede, doporučnia
 • Záverečná konferencia – poďakovanie a pohostenie
 • Networking, Hostia, stakeholderi, médiá

NEZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

Pokiaľ sa nezobrazuje prihláška, použite priamy link: Prihláška na Google Forms

TEAM

SILVIA MILOVÁ
SILVIA MILOVÁ
TRÉNERKA MARKETINGU
OTO VOJDA
OTO VOJDA
TRÉNER PRE FINANČNÝ PLÁN
GABRIEL HULMAN
GABRIEL HULMAN
BUSINESS CANVAS TRÉNER
MARTIN KUBIŠ
MARTIN KUBIŠ
KOORDINÁTOR PROJEKTU

INŠPIRÁCIA

„It’s not about ideas. It’s about making ideas happen.“ Scott Belsky

PREDSTAVENIE YEA PROJEKTU

Jedným z hlavných dôsledkov hospodárskej krízy, ktorý je stále viditeľný v rámci celej EÚ je nezamestnanosť, najmä nezamestnanosť mladých ľudí. Úroveň miery nezamestnanosti mladých ľudí je stále mimoriadne vysoká. Podľa EUROSTAT (Štatistický úrad EÚ) dosiahla čistá miera nezamestnanosti u tejto skupiny ľudí v rámci EÚ mieru 22,9 %, čo predstavuje dvojnásobok celkovej miery nezamestnanosti, ktorá sa pohybuje na úrovni 10,6 %. Miera je alarmujúca najmä v porovnaní s minulosťou, napr. v roku 2007 dosahovala úroveň 12,1 %. Tento stav je znepokojujúci a stále predstavuje veľký problém.

Počet 14 miliónov mladých nezamestnaných (vo veku 15-29 rokov) v rámci EÚ predstavuje výdavky členských štátov v sume 153 miliárd eur. Dôležité je si však uvedomiť, že nezamestnanosť mladých ľudí nespôsobuje len jeden problém v rámci spoločnosti. Kríza, ktorá postihla absolventov a ľudí, ktorí predčasne ukončili školské vzdelávanie je nezávislá na ich úrovni zručností a osobných kompetencií . Zároveň do tejto skupiny ľudí spadajú osoby so zdravotným postihnutím, osoby z etnických menšín, mladiství rodičia a osoby zo sociálnej starostlivosti.

CIELE PROJEKTU

 • Cieľ 1: Pochopiť, aktuálne problémy, ktorým čelia mladí ľudia . To zahŕňa aj ich potreby v oblasti odbornej prípravy, vzdelávania a prístupu na trh práce prostredníctvom „Analýzy potrieb“ vo všetkých partnerských krajinách projektu: Veľkej Británii, Nemecku, Francúzsku, Taliansku a na Slovensku.
 • Cieľ 2: Prenos modulov vyvinutých v rámci Veľkej Británie „Youth Enterprise Accelerator“ a implementácia prístupov do ostatných partnerských krajín s ohľadom na ich relevantnosť a použiteľnosť, čo zahŕňa najmä prípravu trénerov a následné spustenie pilotných YEA modulov so zameraním na mladých ľudí v každej z partnerských krajín (vrátane posilnenia výsledkov vzdelávania).
 • Cieľ 3: Podeliť sa o získané skúsenosti a vyzdvihnúť prístupy príkladov najlepšej praxe pre prácu s mladými ľuďmi v podnikaní a zároveň sprístupniť výsledky projektu prostredníctvom akreditácií a rozšírenia výsledkov širokej verejnosti.

Projekt je spolufinancovaný Lifelong Learninig Programe.

V RÁMCI PROJEKTU ZAPOJENÝM ÚČASTNÍKOM PONÚKNEME:

INFORMÁCIE, PRIHLÁŠKY, PODMIENKY