Member Page

Silvia Milová

Silvia Milová

Silvia Milová je skúsená lektorka manažmentu vo všetkých jeho podobách. Pripravuje ako tréner aj školí najmä marketingové školenia a workshopy - pre malé a stredné firmy, podnikateľov, živnostníkov, špeciálne pre ženy v podnikaní. Offline - osobne, ako aj online - www.marketing-mix.sk, projekt www.marketingacademy.sk
Pre malé a stredné firmy zabezpečuje:

  • marketingové poradenstvo,
  • strategický marketing,
  • podpora predaja,
  • mystery shopping, visibility audit,
  • prieskumy trhu a zákazníkov,
  • zákaznícke semináre, tréningy a školenia v oblasti marketingu,
  • oursourcing marketingových služieb.

Ďalej externe zabezpečuje:

  • marketingové prieskumy, supervíziu, regrutáciu, vedenie focus groups, lokálne a regionálne prieskumy
  • výskumno-marketingové projekty pre mimovládne organizácie, združenia, obce

Je regionálnou riaditeľkou Top Centra Podnikateliek v Žiline, ktoré zastrešuje aj náš lokálny projekt Ženy v podnikaní Žilina - pre začínajúce podnikateľky. www.podnikanie-zenyzilina.sk.