Member Page

Oto Vojvoda

Oto Vojvoda je skúsený lektor s dlhoročnou praxou, aktívne bol zapojený do podpory podnikateľov v rámci CEPAC a lektoruje kurzy a semináre pre ľudí uchádzajúcich sa o zamestnanie, začínajúcich i existujúcich podnikateľov, predovšetkým v širokej škále ekonomických tém, marketingu a legislatívy začínajúcej SZČO.
Nosné témy:

  • čo predchádza podnikaniu,
  • ekonomické minimum začínajúceho podnikateľa,
  • zdroje financovania, podnikateľský plán
  • odvody, dane, finančná analýza, finančný plán,
  • marketing ako predpoklad úspešnosti začínajúceho podnikateľa,
  • oblasť cestovného ruchu