Member Page

Gabriel Hulman

Gabo Hulman sa ako expert pohybuje hlavne v oblastiach ako:

  • projektové riadenie, manažovanie projektov
  • manažérske rozhodovacie techniky IT pre virtuálne projektové tímy
  • marketing, organizovanie eventov a odborných medzinárodných výstav
  • systémy a manažment kvality
  • regionálny rozvoj, programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja
  • realizácia procesov verejného obstarávania
  • internacionalizácia obchodu, aplikácia nových technológií

Vo voľnom čase pôsobí ako dobrovolník v Horskej Službe.