MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA / INTERNATIONAL CONFERENCE

20 ROKOV KARIÉROVÉHO PORADENSTVA – MÍĽNIKY, ÚSPECHY A VÝZVY

20 YEARS OF CAREER COUNSELLING – MILESTONES, ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES

TERMÍN: 18. OKTÓBER 2017, 09:00 – 16:00

MIESTO: VEĽKÁ ZASADAČKA MESTSKÉHO ÚRADU MARTIN, NÁM. S. H. VAJANSKÉHO 1, 036 01 MARTIN

DATE: OCTOBER 18, 2017, 09:00 – 16:00

PLACE: BIG MEETING ROOM IN THE TOWN HALL OF MARTIN, NÁM. S. H. VAJANSKÉHO 1, 036 01 MARTIN

Konferencia je usporiadaná k 20. výročiu združenia K.A.B.A. Slovensko, medzi čestných hostí patrí spoluzakladateľ združenia K.A.B.A. Slovensko Marco Siegrist, predseda európskej federácie centier pre bilanciu kompetencií a kariérové poradenstvo Jacques Hofmans, ďalej zástupcovia Ministerstva práce soc.vecí a rodiny, Ministerstva školstva, Ústredia UPSVaR, zástupcovia mesta Martin a mnohí ďalší.

Realizované s podporou programu Erasmus+.
Európska komisia nenesie zodpovednosť za prezentované názory.

PROGRAM

ADRESA / ADRESS / DIE ADRESSE:

Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 MARTIN

Parkovanie: Je možné za budovou Mestského úradu, ďalej je možné využiť parkovanie pri DO Strojár, vedľa Obchodného domu Fix, alebo šikmé státie pred starou budovou Neogragfia, všade je spoplatnené.