Dvojtýždňová prax žiakov SPŠT MT v Lipsku

Projekt:  Erasmus + Termín: 10.03.2020 - 22.03.2020 [...]