• Názov projektu: Spoločne do Európy

  • Číslo projektu:  2022-1-SK01-KA121-VET-000060837

  • Termín: 2.10-16.10.2022

  • Počet účastníkov: 14 žiakov

  • Odbor: Obchodná akadémia, Ekonomické lýceum, Agropodnikanie

  • Miesto: Španielsko – Malaga

  • Partneri: EKIP EUROPA

Študenti štvrtého ročníka našej školy sa zúčastnili odbornej praxe v Španielsku v krásnom prímorskom meste Malaga. Naši žiaci dostali príležitosť na rozvoj odborných i jazykových kompetencií na pôde realitných a  cestovných kancelárií, kde pracovali na tvorbe online ponúk jednotlivých hotelov alebo spracovávali údaje do informačného systému spomínaných kancelárií. Zároveň mali možnosť spoznávať kultúru, históriu a krásy malebného Španielska. Žiaci získali certifikát o absolvovaní stáže, ktorý im uľahčí vstup na trh práce.