• Program vzdelávania:  Inovačné vzdelávanie 

  • Téma: Zvládanie záťažových situácií v edukačnom prostredí školy

  • Počet hodín: 25

  • Termín: 9.10. – 02.11. 2021

  • Miesto: SZŠ Liptovský Mikuláš

Konflikt, stres, psychika –  dá sa efektívne riešiť a zvládnuť

Žijeme v období zmien a mení sa aj spoločnosť.  Človek nemôže ovplyvniť životné situácie, ktoré ho stretnú, ale môže ovplyvniť to, ako o týchto udalostiach uvažuje a ako s nimi zaobchádza.

Na tému Zvládanie Záťažových situácií v edukačnom prostredí školy sa konal kurz pod vedením skúsenej lektorky. Účastníci získali nové vedomosti, praktické zručnosti a na záver osvedčenie a my sme získali od nich pozitívnu spätnú väzbu aj v podobe záujmu o ďalšie kurzy, ktoré máme v ponuke.