Hosťovanie žiakov (odbor-kuchár, čašník) z Ústí nad Labem v SOŠ OaS Martin

[...]