Stáž študentov SOŠ OaS Martin – MOST Sas, Taliansko

[...]